关于BQL

瑞典Binar集团成立于1979年,总部位于瑞典特罗尔海坦。公司从1988年在欧洲市场上推出智能平衡吊产品,是智能葫芦的发明者。Binar集团现有德国,法国和中国的子公司,并通过覆盖全球的经销商网络提供一流的智能搬运解决方案和售后服务支持。

比富特(上海)智能科技有限公司是瑞典Binar集团在中国的全资子公司,2019年初成立于上海自由贸易试验区。在中国统一使用BQL(Binar Quick Lift的简写)的品牌。公司自成立以来,已在上海建立了销售,技术支持和售后服务团队,全方位服务于汽车及通用工业行业,提供以BQL为品牌的最好的智能提升产品和服务

Next

En svensk innovation från 1979

Binar Quick-Lift Systems AB startades som ett konsultföretag i oktober 1979. Det ursprungliga namnet var KAHLMAN Innovation AB som sedermera blev KAHLMAN Produkter AB. Eftersom företaget utvecklade ergonomiska lösningar för olika industrier beslutade man 1984 att ta fram ett helt nytt lyfthjälpmedel. Målsättningen var att det skulle kännas lika naturligt, smidigt och enkelt att använda som en förlängning av användarens arm.

Premiär för Quick-Lift 1988

Idén med Quick-Lift Systems™ föddes och 1988 nådde vår unika lyftlösning marknaden. Sedan dess har Quick­Lift Systems™ utvecklats och förfinats genom ett intensivt samarbete med fordonsindustrins olika aktörer. Lösningen uppfyller alla högt ställda produktionskrav, samtidigt som användaren kan komma hem från jobbet utan att känna sig sliten.

En del av Binar sedan 2004

Binar AB tillträdde som majoritetsägare i företaget 2004 och sedan hösten 2006 är vi ett helägt företag i Binar-koncernen. Det spelar ingen roll vilken bransch det handlar om. Med Quick­Lift SystemsTM finns alltid balansen mellan precision, hastighet, ergonomi och säkerhet. Det är nyckeln till att vi tillsammans kan minimera arbetsskador och sjukskrivningar, samtidigt som produktiviteten optimeras.

Den internationella marknaden växer

Ryktet om Quick-Lifts unika egenskaper har spridit sig även på en internationell marknad och idag har vi återförsäljare över stora delar av världen och försäljningskontor i både Frankrike och Tyskland. Som en del av Binar-koncernen har utvecklingen av Quick-Lift intensifierats steg för steg.

Nydesignad armserie 2016

Under 2016 lanseras en helt nydesignad serie lyftarmar för lyft upp till 50 kg, 100 kg, 200 kg och 300 kg. Armarna tillverkas nu av ultrahöghållfast stål istället för aluminium, vilket gör anordningen ännu smidigare och starkare. 360 graders rotationsradie, justerbara friktionsbromsar och fler utvecklade tekniklösningar bidrar till minskat slitage på lyftanordningen, vilket gör att livslängden ökar ytterligare. Att svetsning ersätter limning och att stålet möjliggör vattenbaserad färg gör den nya serien mer hållbar även för miljön.

.

En affärsidé och vision med ergonomiska mål

Vår affärsidé
Binar Quick-Lift Systems utvecklar och tillverkar elektriskt styrda lyfthjälpmedel och lyftsystem som löser industriers specifika lyftbehov på ett ergonomiskt, produktivt och säkert sätt.

Vår vision 
Helping people stay healthy at work.

Vår mission
Vi förser den globala marknaden med det världsledande lyftutrustningen Quick-Lift Systems™

Rätt kvalitet i ett hållbart perspektiv

Vi ska alltid uppfylla högt ställda krav och förväntningar och leverera behovsanpassade lyft- och hanteringsutrustningar, med kunden i fokus. På Binar Quick-Lift Systems är kvalitet allas ansvar och en naturlig del i vårt uppdrag. På samma sätt strävar vi efter att minimera vår påverkan på miljön. Hållbarhetsperspektivet är integrerat i alla våra utvecklingsprocesser och i samspelet med både leverantörer och kunder.

Möt innovatören bakom Quick-Lift

Det är ingenjören Sture Kahlman, med rötterna i Fjällbacka på den svenska västkusten, som är hjärnan bakom vår unika Quick-Lift-lösning.

– I början av 1980-talet jag fick en förfrågan från en underleverantör till bilindustrin om jag kunde utveckla en riktigt bra lyftanordning. Jag bestämde mig direkt för att det skulle vara en lösning som skulle fungera som en förlängning av hjärnans impulser och som gjorde att godset kändes helt viktlöst. det ledde fram till Quick-Lift, berättar Sture.

Från ung sjöman till uppfinnare

Det var när Sture Kahlman jobbade på sjön som maskinchefen på ett av fartygen uppmanade den unge svensken att ta vara på sin innovationsförmåga. När Sture gått i land som 20-åring, efter att ha tillbringat två år på lastfartyg och oljetankers över hela världen, läste han en högre teknisk utbildning med anknytning till Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Han fick jobb som konstruktör och ingenjör inom flera olika företag och blev så småningom konstruktionschef inom pappersindustribranschen. 1979 bildade han sitt eget företag och Kahlman Innovation och anlitades flitigt för att utveckla och förfina produktionsprocesser.

PESO-givare gav rätta känslan

Utvecklingen av själva Quick-Lift-lösningen tog ett drygt år. Nyckeln blev de så kallade PESO-givarna, där Sture med hjälp av elektronikingenjören Johan Olsson lyckades koda och skapa en mjukvara som omvandla signalerna från handrörelsen runt greppet och vidare till själva lyftarmen.

– Vår testlift hängde länge hemma i Johans garage och han var en mycket viktig del i utvecklingsprocessen, säger Sture.

Ryktet om Quick-Lifts oslagbara förmåga att kombinera ergonomi med produktivitet spred sig.

– Vi började med att tillverka fem liftar åt bland annat bilföretagen Saab och Volvo. Volvo var sedan under många år en stor kund som prioriterade ergonomin och beställde flera olika Quick-Lift-varianter.

Quick-Lift tog klivet ut i världen

1987 flyttade Sture Kahlman till Vänersborg. Där växte tillverkningen och Quick-Lift efterfrågades nu även på en global marknad. Försäljningskontor etablerades i USA och Frankrike och kontakter knöts med återförsäljare i Tyskland. Design och utveckling fortsatte från 2004 inom Binar-koncernen och Binar Quick-Lift Systems AB, med huvudkontor i Vänersborgs grannstad Trollhättan.
– Quick-Lift är fortfarande en produkt som ingen annan kan erbjuda det känns bra att ha skapat något som ser till att människor undviker att skada sig i jobbet, säger Sture Kahlman, som fortfarande är full av innovationer och nya produktidéer inom andra områden. Hans ambition att alltid söka ännu bättre lösningar präglar även Binar Quick-Lift Systems.
- Vi jobbar på i samma anda. Det finns inga problem som inte går att lösa, säger VD:n Johan Ahlström.

Företagspolicy

Social hållbarhet

Binar Quick-Lift Systems AB anser att respekten för de mänskliga rättigheterna är en fråga som ska behandlas med största vikt.
För oss av yttersta vikt att poängtera att det är människorna i vår organisation som utgör vår existens och utveckling. Därför arbetar vi tillsammans för att skapa en inkluderande arbetskultur där alla ses som enskilda individer med möjlighet att bidra och bli accepterad för den hen är. Oavsett kön, könsidentitet, nationalitet, etniskt ursprung, religion, sexuell läggning, funktionshinder, politisk åsikt och liknande.

Som ingående bolag i Binarkoncernen överses den sociala policyn årligen där beslut och uppdateringar sker enligt ILO:s kärnkonventioner, FN:s barnkonvention, nationell lagstiftning för minimilöner och övertidsarbete samt grundläggande miljö‐, hälso- och säkerhetskrav.

Miljö- & Hållbarhets policy

Vi strävar alltid efter att utveckla våra interna och externa processer för att främja en långvarig minskning av vår klimatpåverkan. Sedan 2013 har vi innehaft ISO 14001 certifiering vilket återspeglar en naturlig integrering av miljö- och hållbarhetsledningssystem i vår organisation och kärnverksamhet.

Detta innebär kontinuerligt arbete för minsking av resursförbrukning och kemikalieanvändning. Där vi arbetar efter ”Göra mer med mindre”-principen, som utspelar sig genom återvinning av logistik- och produktionsmaterial, källsortering samt koordinering av transporter för minska andelen utsläpp.
Val av produktionsmaterial baseras även på respektive materials miljöpåverkan.
Miljö- och hållbarhetsfrågor är ett gemensamt ansvar, därför uppmanar vi även kontinuerligt våra leverantörer och sammarbetspartners att de ska arbeta för att främja dessa frågor.